PERIMETRICA logo

Οι ειδικοι στην περιμετρικη προστασια

Προϊόντα
     
Κύρια χαρακτηριστικά
  • Πολύ χαμηλός βαθμός ψευδοσυναγερμών
  • Εγκαθίσταται σε πολλούς τύπους περίφραξης και σε κάθε είδους τοίχους
  • Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι ξεχωρίζουν ανθρωπογενείς ενέργειες από μικρά ζώα
  • Ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και της περίφραξης χωρίς νεκρές ζώνες
  • Ισχυρό αποτρεπτικό μέσο
  • Συνδέεται σε οποιονδήποτε πίνακα συναγερμού
  • Εύκολη αλλαγή ρυθμίσεων με laptop
  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Μηδενική συντήρηση
  • Κατάλληλο για ευαίσθητες εγκαταστάσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους

PANTHER

Συστημα περιμετρικης προστασιας (PIDS)

Περιγραφή

Το PANTHER είναι μία "συμπαγής" έκδοση του DEFENDER που λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς το λογισμικό κεντρικής επιτήρησης PERIMETROS, και σηματοδοτεί την κατάσταση των ζωνών ανίχνευσης μέσω εξόδων ρελέ.  Χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή αισθητήρων αδράνειας με το Defender, οι οποίοι τοποθετούνται επάνω στην περίφραξη.  Η τεχνολογία αυτή είναι από τις πιο δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις για περιοχές μεσαίου και υψηλού κινδύνου.  Το PANTHER είναι ένα σύστημα με μοντέρνα σχεδίαση που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε σχέση με την απόδοση όσο και σε σχέση με το κόστος του.

Το PANTHER εγκαθίσταται εύκολα σε πολλούς τύπους περίφραξης όπως δικτυωτό ή πονταριστό συρματόπλεγμα, κονσερτίνα, αγκαθωτό ή λεπιδοφόρο σύρμα και κάθε άλλη εύκαμπτη περίφραξη.  Κάθε απόπειρα αναρρίχησης, κοπής, ανασηκώματος ή αποσυναρμολόγησης της περίφραξης ανιχνεύεται αμέσως και προκαλεί σήμα συναγερμού στην αντίστοιχη ζώνη ανίχνευσης.

Επιπλέον, το PANTHER μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχους από μπετόν, τούβλο, μεταλλικά πάνελς βιομηχανικού τύπου και οποιοδήποτε άλλο υλικό, για την ανίχνευση καταστροφικής εισβολής στο κτίριο μέσω διάνοιξης τρύπας ("ριφιφί").


Λειτουργία

Οι αισθητήρες δίνονται προσυναρμολογημένοι σε ειδικό καλώδιο με υψηλή αντοχή στο εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο περνά από όλους τους αισθητήρες και καταλήγει στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις.  Έτσι, οι απαιτήσεις υποδομών διατηρούνται στο ελάχιστο, κάνοντας την εγκατάσταση πολύ εύκολη και πρακτική.

Ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί προσαρμοστικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος που ξεχωρίζουν τις ανθρωπογενείς ενέργειες από άλλες διαταραχές όπως πουλιά ή μικρά ζώα.  Επιπλέον, χρησιμοποιεί διαφορικούς αλγόριθμους για την αντιστάθμιση των καιρικών φαινομένων, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τους ψευδοσυναγερμούς.


Υλοποίηση

Ο κεντρικός επεξεργαστής του PANTHER παρακολουθεί έως οκτώ ζώνες αισθητήρων, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστικό μήκος έως 100m (στην πράξη, το μήκος κάθε ζώνης εξαρτάται από την πυκνότητα των κάθετων πασσάλων της περίφραξης, την παρουσία πυλών και άλλους φυσικούς παράγοντες).  Ωστόσο, περισσότερες μονάδες επεξεργασίας (CPU) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθεμία ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, επιτρέποντας την κάλυψη μεγαλύτερων περιμέτρων.

Οποιεσδήποτε είσοδοι του επεξεργαστή μπορούν να δεχτούν και ανιχνευτές τρίτων κατασκευαστών όπως ανιχνευτές υπέρυθρης δέσμης, ανιχνευτές μικροκυμάτων, μαγνητικούς διακόπτες, κλπ.

Ο επεξεργαστής παρέχει 1 γενική έξοδο συναγερμού, 1 γενική έξοδο προσυναγερμού και 1 έξοδο tamper.  Με τη χρήση προαιρετικών πλακετών επέκτασης, μπορούν να προστεθούν 8 έξοδοι συναγερμού (μία ανά ζώνη) ή/και 8 έξοδοι προσυναγερμού (μία για κάθε ζώνη).  Όλες οι έξοδοι είναι τύπου ξηρής επαφής (ρελέ NO/NC).